Niedługo ruszy blockchainowy bank, którego klienci będą też współwłaścicielami

in strimi •  10 months ago 

NoNoNo Dzieję się :-) Ciekawe co na to rządy w PL :-)

Posted via Strimi

Source: view

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

A to ci news. :D

Ciekawe co na to właściciele tradycyjnych banków. na pewno będą utrudniać dostanie takiej licencji.