ACTA 2? Podatek od linków? Cenzura internetu? Te hasła to nieporozumienie!

in strimi •  11 months ago 

Pan Zwiefka mówi, że się mylicie, że to nieporozumienie...tym bardziej nakłonił mnie do tego by dzisiaj wyjść na protest

Posted via Strimi

Source: view

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  
  • Jak rozpoznać, że polityk kłamie?
  • Ruszają mu się usta.