Czy BitBay jest niebezpieczne ?

in #strimi5 years ago

To już nie tylko kampania informacyjna, która rozpoczęła się od oświadczeń KNF i NBP, a które to miały za zadanie ostrzegać Polaków przed kryptowalutami, ale już konkretne kroki, zmierzające do regulacji rynku obrotu kryptowalutami w Polsce.


Posted on Strimi.it

See the full content Czy BitBay jest niebezpieczne ?


Sort:  

nie chcemy regulacji , przynajmniej ja nie chcę.... zawsze jak coś takiego się dzieje to coś psują

Ale "mędrcy" chcą, a jak chcą , to pewnie do tego doprowadzą... Bo kto im zabroni? :)

byle jak najpóźniej :)

You got a 0.75% upvote from @allaz courtesy of @grzyb77!

You got upvoted from @adriatik bot! Thank you to you for using our service. We really hope this will hope to promote your quality content!

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.06
JST 0.026
BTC 19859.99
ETH 1369.96
USDT 1.00
SBD 2.49