Najlepszy manager haseł i sejf na dane - KeePasssteemCreated with Sketch.

in #strimi2 years ago

KeePass to jeden z najlepszych i najbezpieczniejszych menedżerów haseł. Jest to program o otwartym kodzie i jak do tej pory nikt nie wykrył w nim najmniejszych nieprawidłowości, bądź luk bezpieczeństwa.


Posted on Strimi.it

See the full content Najlepszy manager haseł i sejf na dane - KeePass


Coin Marketplace

STEEM 0.23
TRX 0.02
BTC 11716.99
ETH 426.26
SBD 1.06