DDoS-ował serwery World of Warcraft - teraz spędzi rok w więzieniusteemCreated with Sketch.

in #strimi3 years ago

Serwery World of Warcraft często są celem różnego rodzaju ataków, ale być może wydany właśnie wyrok amerykańskiego sądu ukróci zapędy niektórych osób i znacznie ukróci ten proceder.


Posted on Strimi.it

See the full content DDoS-ował serwery World of Warcraft - teraz spędzi rok w więzieniu


Coin Marketplace

STEEM 0.16
TRX 0.03
JST 0.021
BTC 16876.49
ETH 508.96
SBD 1.10