Richard Branson z Virgin's ostrzega przed witrynami z przekrętami bitcoinowymi, używając jego imienia

in strimi •  last year  (edited)

Brytyjski potentat biznesu, Richard Branson, powiedział w czwartek o wysypce z bitcoinowych opowieści o oszustwie, które wykorzystały jego imię, by zwabić ofiary. "Napisałem kilka razy, aby ostrzegać ludzi przed narastającym problemem fałszywych historii w Internecie, łączących mnie z programami szybkiego wzbogacania się, fałszywymi stronami, wprowadzającymi w błąd reklamami, fałszywymi rekomendacjami i fałszywymi schematami binarnymi"


Posted on Strimi.it

See the full content Richard Branson z Virgin's ostrzega przed witrynami z przekrętami bitcoinowymi, używając jego imienia


Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @cryptofinanse! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of posts published

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.

To support your work, I also upvoted your post!
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Upvote this notification to help all Steemit users. Learn why here!