Poszukiwany za skatowanie psa zatrzymany! | Metropolia Bydgoska

in strimi •  2 years ago 

Policja poinformowała o złapaniu mężczyzny.


Posted on Strimi.it

See the full content Poszukiwany za skatowanie psa zatrzymany! | Metropolia Bydgoska


Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  
  ·  2 years ago Reveal Comment