Co wolno wojewodzie, to nie Tobie...

in strimi •  2 years ago 

Prokurator prowadził samochód po pijanemu. Sąd Najwyższy go uniewinnił


Posted on Strimi.it

See the full content Co wolno wojewodzie, to nie Tobie...


Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!