e mode. I tylko strimi jeszcze jakoś się trzyma, choć głównie w trybie readonly.steemCreated with Sketch.

in #strimi-stream6 years ago

Wiecie może co się dzisiaj dzieje ze steemem? Steemit co chwile wywala 504 Gateway Time-out, busy.org mówi Nie odnaleziono strony. Steemd.com cały czas w maintanance mode. I tylko strimi jeszcze jakoś się trzyma, choć głównie w trybie readonly.

Sort:  

Coś kombinują :) Strimi się trzyma dlatego, że mamy połączenia inaczej rozwiązane niż cała reszta, ciężko powiedzieć kiedy się sytuacja ustabilizuje na innych interfejsach.

Piękno blockchainu :)

Ponadto zniknęły zdjęcia profilowe. Ciekawe.

Też mam ten błąd i wydaje mi się, że prowadzone są jakieś prace konserwacyjne albo coś w tym rodzaju...

Sam już nie wiem. Teraz wszystko wydaje się być w porządku.

Co do steemd.com to znalazłem alternatywę, która tak jak strimi działała nawet w chwilach kryzysowych dzisiaj. https://steemblockexplorer.com/@runningt

Coin Marketplace

STEEM 0.30
TRX 0.11
JST 0.031
BTC 67928.09
ETH 3827.16
USDT 1.00
SBD 3.63