စပ္မိစပ္ရာ

in #story6 years ago

ဂုဏ်ထူး။ သူတို့သည်ငါ၏တိုးတက်မှု၏ထည့်သွင်းစဉ်းစားအတွက် ခဲ့ကြသည်
နှင့်သဘာဒဿနိကဗေဒ၏လျှပ်စစ်ဌာနခှဲကအတွက်ရှာဖွေတွေ့ရှိ။ image
ခုနှစ်တွင်ပြင်သစ်နှင့်အတူစစ်, နောက်တဖန်တစ်ညီလာခံဖမ်းမိထားကြောင်း
မတူညီသောကိုလိုနီထံမှကော်မရှင်၏အမိန့်အသုံးပြုပုံခဲ့သည်
ကုန်သွယ်ရေး၏အရှင်သခင်, ထိုနှင့်အတူပေးအပ်ဖို့ရှိပါတယ်, အယ်လ်ဘာနီမြို့၌ စုဝေး. ခံရဖို့
နှစ်ဦးစလုံးကိုခုခံကာကှယျ၏နည်းလမ်းများကိုရည်မှတ်ခြောက်နိုင်ငံများအသင်းအကြီးအကဲများ
သူတို့ရဲ့တိုင်းပြည်နှင့်ငါတို့ဥစ်စာ။ ဒီ ဘဲလျက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး က,
အမိန့်, သူတို့ကပြင်ဆင်မယ်လို့တောင်းခံပါကအတူအိမ်ခင်မင်သိကျွမ်း
အိန္ဒိယများအတွက်သင့်လျော်သောလက်ဆောင်ကိုဤအခါသမယတွင်ပေးအပ်ခြင်းခံရရန်, နှင့်
ကျနော်တို့ကလူ (မစ္စတာ က) နှင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမစ္စတာ ဖို့ သောမတ်စ်
နှင့်မစ္စတာ အတွင်းရေးမှူးပီတာ ပြည်နယ်တို့အတွက်ကော်မရှင်အဖြစ်ဆောင်ရွက်ရန်။
အဆိုပါအိမ်အဆိုပါအမည်စာရင်းတင်သွင်း , နှင့်ကုန်စည်ထောက်ပံ့
ပစ္စုပ္ပန်အဘို့နှင့် '' သူတို့ထဲကကုသနဲ့တူတာမ
ပြည်နယ်များ; ကျနော်တို့အကြောင်းကိုအယ်လ်ဘာနီမှာအခြားကော်မရှင်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး
ဇွန်လအလယ်မှာ။
ထိုအရပ်သို့ငါတို့လမ်းထဲမှာငါ၏ပြည်ထောင်စုအဘို့အစီအစဉ်တစ်ခု နှင့်ဆွဲငင်
ယခုအချိန်အထိလိုအပ်သောဖြစ်လိမ့်မယ်အဖြစ်တဦးတည်းအစိုးရအောက်မှာလူအပေါင်းတို့သည်ကိုလိုနီ,
ကာကွယ်ရေးနှင့်အခြားအရေးကြီးသောယေဘုယျရည်ရွယ်ချက်များ။ ကျနော်တို့ pass'd အဖြစ်
က '' , ငါသည်မစ္စတာရှိငါ့အစီမံကိန်းကိုပြသခဲ့ကြောင်း ဂျိမ်းအလက်ဇန္ဒား
နှင့်မစ္စတာ ကနေဒီ, အများပြည်သူ၌ကြီးသောအသိပညာနှစ်ခုလူကြီးလူကောင်း
သူတို့ရဲ့မျက်နှာအားဖြင့်ခိုင်ခံ့သောခံနေရရေးရာနှင့်, ငါသည်တင်
ကကွန်ဂရက်မတိုင်မီ။ ဒါဟာထို့နောက်ကော်မရှင်၏အများအပြားသည်ထင်ရှား
တူညီသောမျိုးအစီအစဉ်များ ခဲ့သည်။ တစ်ဦးကယခင်မေးခွန်းတစ်ခုကို
ပထမဦးဆုံးအ သောပြည်ထောင်စုထူထောင်ထားရမည်ဖြစ်စေ, ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်
တညီတညွတ်တည်းဟာအပြုသဘောဆောင်ပါတယ်။ တစ်ဦးကကော်မတီကိုပြီးတော့ခန့်အပ်ခဲ့သည်,
အဆိုပါအများအပြားအစီအစဉ်များနှင့်အစီရင်ခံစာများစဉ်းစားရန်အသီးအသီးကိုလိုနီများထံမှတဦးတည်းအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး။
မိုင်းအနည်းငယ်ပြင်ဆင်ချက်နဲ့အတူ ခံရဖို့ လျက်,
အညီအစီရင်ခံခဲ့သည်။
ဤအစီအစဉ်အားဖြင့်ယေဘုယျအစိုးရအုပ်ချုပ်ခံရဖို့ဖြစ်တယ်
အထွေထွေသမ္မတ-ခန့်အပ်ခြင်းနှင့်ပန်းဦးရစ်သရဖူကိုကထောက်ခံနှင့်
ခမ်းနားကောင်စီလူအများ၏ကိုယ်စားလှယ်များကရွေးချယ်ခံရဖို့ဖြစ်တယ်
အဆိုပါအများအပြားကိုလိုနီသူတို့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာအသင်းတော်များတွင်တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ အဆိုပါဆွေးနွေးမှုများကို
ပလ္လင်ပေါ်မှာကွန်ဂရက်အတွက်အိန္ဒိယနှင့်အတူနေ့စဉ်လက်၌လက်သွား
စီးပွားရေးလုပ်ငန်း။ အတော်များများကကန့်ကွက်ခြင်းနှင့်အခက်အခဲများစတင်ပေမယ်မှာခဲ့သည်
အရှည်ထိုသူအပေါင်းတို့ကိုကျော်လွှားနှင့်အစီအစဉ်ကိုတညီတညွတ်တည်းခဲ့ခဲ့ကြသည်
သဘောတူညီခဲ့နှင့်မိတ္တူ၏ဘုတ်အဖွဲ့မှကူးစက်ခံရဖို့အမိန့်ထုတ်
ကုန်သွယ်ရေးနှင့်အတော်ကြာပြည်နယ်၏အသင်းတော်တို့အားအ။ ၎င်း၏ကံကြမ္မာခဲ့သည်

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by twomm from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Coin Marketplace

STEEM 0.23
TRX 0.12
JST 0.029
BTC 66756.40
ETH 3468.50
USDT 1.00
SBD 3.19