Ta Denge Hai Meutuah (Story About Aceh People Life on The World)

in #story3 years ago

Ta Denge Hai Meutuah

Poe Tuleeh; Syukri Isa Bluka Teubai

Eee hai aneuk long, aneuk meutuah phoen beu taturi Allah SWT njang poe sigala.
Muhammad SAW nabi di tanyoe, lam saleum sabee bek tuwe ta sapa.
'Alem ulama beu ta peumulia, kerana ureng nyan wareh ambia.

Al-Qur'an njang mulia beuroeh bak takhen, aleih meubareh peudeng beutaturi le gata.
Tajak neuk tak meureno kitab, nak get ta pham hukom, hudep nak sempurna.
Gure beu ta horemat, ilemee teuh berkat ino lam donya.

Eee hai aneuk long, aneuk agam njang gagah Aceh tapapah beu makmu sijahtra.
Agama tabila, meubek sagai tatakot keu syahid, Bidadari preh gata ideh lam syiruga.

Beutaturi poma ureng njang peulahe, beu taturi sabee ayah di gata.
Seujarah indatu tameureno bek pre, gata nak bek jet ji peu cre bre le penjajah Bansa.
Udep ngen mate ata nyan pasti, seugalom troh janji, bek sagai ta sia sia.

Syukri Isa Bluka Teubai (@ripperdbl), penyuka sastra.

Coin Marketplace

STEEM 1.17
TRX 0.15
JST 0.156
BTC 63305.82
ETH 2298.77
BNB 569.45
SBD 9.21