You are viewing a single comment's thread from:

RE: I need to upgrade my Internet Connection!

in #story3 years ago

I am satisfied with Globe GS50 naman :)
Panget SuperSurf and Smart GigaSurf :)
Old Globe SIM lang gamit ko 3G :)
Ayoko ng mga android scanners/cleaners na dami ads. Sophos walang ad.

Sort:  

Pldt dsl connection namin. Super bagal. Nagsisi nga ako bat sinubukan ko pa ang giga99 ng smart. Super bagal! Mas maganda pa nga ang globe.
Thanks