ထာဝရ

in #story6 years ago

ဒီအစဉ်အမြဲအသစ်အဂိုဏ်းနှင့်အတူအမှုန့်နှင့်ထားရန်, ထိုဖူး
ထိုကဲ့သို့သောအလွဲသုံးစားမှုမှရပ်တန့်ငါကထုတ်ဝေဖို့ကောင်းစွာဖြစ်စေခြင်းငှါ image
သူတို့ရဲ့ယုံကြည်ချက်၏ဆောင်းပါးများ, သူတို့၏စည်းကမ်း၏စည်းမျဉ်းများ။ ဟုသူကပြောသည်
ဒါကြောင့်သူတို့တွင်ခဲ့ propos'd, ဒါပေမယ့်ဖို့သဘောတူမဟုတ်, ဒီများအတွက်
အကြောင်းပြချက်: "ကျနော်တို့ကပထမဦးစွာလူ့အဖွဲ့အစည်းအဖြစ်အတူတကွရေးဆွဲခဲ့ကြသောအခါ" လို့သူကပြောပါတယ်,
"ဒါဟာယခုအချိန်အထိသိမြင်ဖို့သောကြောင့်စိတ်ထဲတွင်များ၏ကျေနပ်ဘုရားသခငျသညျရှိခဲ့
ကျနော်တို့တစ်ချိန်ကလူအများကလေးစားအမှန်တရားတွေ, အမှားအယွင်းများသောအချို့သောအယူဝါဒ, နှင့်
ကျွန်တော်အမှားများကိုမှတ်ဖူးသောအရာအခြားသူများက, အစစ်အမှန်အမှန်တရားတွေရှိကြ၏။ မှ
သူကကျွန်တော်တို့ကိုဝေးတဲ့အလင်းမတတ်နိုင်မှကျေနပ်ခဲ့အချိန်အချိန်နှင့်
ကျွန်ုပ်တို့၏အခြေခံမူတိုးတက်အောင်, ငါတို့ကျဆင်းလာအမှားအယွင်းများပါပြီ။
အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟာဒီတိုးတက်မှုရဲ့အဆုံးမှာရောက်ရှိလာခဲ့ဖြစ်ကြောင်းသေချာမသိကြ,
နှင့်ဝိညာဉ်ရေးရာသို့မဟုတ်ဘာသာရေးအသိပညာများစုံလင်မှာ;
နှင့်ကျွန်ုပ်တို့တစ်ချိန်ကယုံကြည်ခြင်း၏ငါတို့ဝန်ခံ ထုတ်သင့်တယ်လျှင်ကြောက်ရွံ့ဘဲ,
ကျနော်တို့ဖြစ်ကောင်းကြောင့်အားဖြင့်ချည်နှောင်လျက်နှင့် လျှင်အဖြစ်ကိုယျ့ကိုယျကိုခံစားရနှင့်သင့်ပါတယ်
ဝေးကွာတိုးတက်မှုလက်ခံရရှိရန်ဆန္ဒဖြစ်, ငါတို့ဆက်ခံ
နေဆဲပိုပြီးဒီတော့ကျနော်တို့ကသူတို့အကြီးအကဲများနှင့်တည်ထောင်သူခဲ့သောအရာကိုထင်အဖြစ်
မှထှကျသှားခံရဖို့ဘယ်တော့မှသန့်ရှင်းသောအရာတစ်ခုခု, ဖြစ်ပြု။ "
တစ်ဂိုဏ်း၌ဤကြိုးနှံသမိုင်းမှာဖြစ်ကောင်းတစ်ဦးအနည်းကိန်းဥပမာအားဖြင့်ဖြစ်ပါသည်
လူသားတို့၏သည်အခြားဂိုဏ်းများ၏အပိုင်မှာသူ့ဟာသူစိတ်ထင်
အားလုံးအမှန်တရားနှင့်မှားအတွက်ယခုအချိန်အထိဖြစ်ကြောင်းကွဲပြားသောသူတို့ကိုမူထသော, တစ်ဦးနဲ့တူ
မြူဆိုင်းတဲ့ရာသီဥတုမှာခရီးသွားလာလူ, သူ့ရှေ့မှာအခြို့သောအကွာအဝေးမှာသူတို့အား
လမ်းအပေါ်သူကမြူအဖြစ်သူတွေကိုနောက်ကွယ်ကထပတ်ရစ်ရှုမြင်
သူ့ကိုနှင့်လည်းတစ်ဦးချင်းစီဘက်မှာလယ်ကွင်းရှိလူ, ဒါပေမယ့်သူ့ကိုအနီး
အမှန်တရားမှာသူမဆိုအဖြစ်မြူထဲမှာရှိသကဲ့သို့အများကြီးဖြစ်ပါတယ် ' ရှိသမျှတို့, ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပေါ်လာသော
သူတို့ကို။ အရှက်၏ဤကြင်နာရှောင်ရှားရန်, ၏ပြီ
နှောင်းပိုင်းတွင်နှစ်ပေါင်းတဖြည်းဖြည်းညီလာခံအတွင်းအများပြည်သူဝန်ဆောင်မှုကျဆင်းနေခဲ့
နှင့် အတွက်, သူတို့ရဲ့အာဏာကိုဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့မဟုတ်ဘဲရွေးချယ်ရာတွင်
သူတို့ရဲ့နိယာမထက်။
အချိန်နိုင်ရန်အတွက်ငါရှိခြင်းကြောင့်ရှေ့တော်၌, ဖော်ပြခဲ့တဲ့ပါပြီသငျ့သညျ,
ခုနှစ်, အခန်းပေါင်း၏ပိုကောင်းပူနွေးလာမှုတစ်ခုဖွင့်လှစ်မီးဖိုတီထွင်
လတ်ဆတ်သောလေထုဝန်ခံခဲ့သည်သကဲ့သို့တစ်ချိန်တည်းမှာ, လောင်စာဆီချွေတာ
ဝင်ဝများတွင်နွေးငါမစ္စတာဖို့မော်ဒယ်တစ်ပစ္စုပ္ပန်လုပ် ရောဘတ်
တော်ကကျေးဇူး, တစ်သံ-မီးဖိုထဲရှိခြင်းသောသူသည်, ငါ့အစောပိုင်းသူငယ်ချင်းတဦးတွေ့
ဤအမီးဖိုများအတွက်ပြား၏သတ္တုများပုံသွန်းသူတို့အဖြစ်အမြတ်အစွန်းအရာ,
ဝယ်လိုအားကြီးထွားလာခဲ့သည်။ ကြောင်းဝယ်လိုအားမြှင့်တင်ရန်, ငါရေးသားခဲ့သည်များနှင့်
အသစ်က-တီထွင်၏ "တစ်ခုကအကောင့်ဆိုတဲ့လက်ကမ်းစာစောင်, ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေ
ပြည်နယ်လောင်စာမီး; သောသူတို့၏ဆောက်လုပ်ရေးနှင့်ထုံးစံ

Sort:  

WARNING! The comment below by @svetozarnaya leads to a known phishing site that could steal your account.
Do not open links from users you do not trust. Do not provide your private keys to any third party websites.

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by maythu from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Coin Marketplace

STEEM 0.29
TRX 0.11
JST 0.033
BTC 63956.04
ETH 3066.98
USDT 1.00
SBD 4.31