Keistimewaan kota Madinah

in #story2 years ago

IMG_20180627_074225.jpg
beberapa keistimewaan yang di miliki kota Madinah, di antaranya :

  1. Kota yang aman dan tanah haram.
  2. Nabi Muhammad SAW akan memberi syafa'at bagi siapa yang sabar menghadapi kesulitan selama berada di Madinah.
  3. Di mesjid ini terdapat masjid Nabawi, satu shalat di dalamnya seribu kali lebih baik daripada shalat di tempat lain, kecuali masjdil haram di mekkah.
    IMG_20180627_075218.jpg
  4. Terdapat mesjid quba yang senantiasa didatangi oleh rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam semasa hidupnya.
    IMG_20180627_075200.jpg

Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.02
SBD 1.01