Mere Papa

in #story6 years ago (edited)

Part-1 ( papa 👴 ne bna di jodi)
" ye jo tum phaltu ka pyar pyaar karte rahte ho naa in sab se kuch hona jaana kuch nahi hai ... papa nahi maanenge...| "
Uske baalo( hair) mai anguliya ghumate hue vo kaah rahi thi ..
Ladka- " are maanenge kaise nahi | dekh lena jis din engineering complete karke aaunga naa , khud b khud tumhare papa tumhara hath mere hatho mai de denge😀 ..." vo palatte hue bola...||
" papa bol rahe the ye engineering bekar hoti hai | inka koi future nahi hota puri life office ke us cubicle mai gujaar dete hai...||

Photo Credit-https://pixabay.com/en/father-daughter-beach-family-daddy-656734/

Coin Marketplace

STEEM 0.23
TRX 0.12
JST 0.029
BTC 66278.21
ETH 3557.49
USDT 1.00
SBD 3.14