Renkli renkli şişelerim

in #stemix5 years ago (edited)

Merhaba steemit ailesi,
Bu iki güzel şişeyi cam olduğu için atmaya kıyamayıp transparan cam boyası ile boyadım. Ve oldukça güzel bir ev aksesuarım oldu. Atıkları değerlendirmeyi seviyorum. Biliyorum ki doğaya ve ev ekonomisine az da olsa bir katkı sağlıyorum. Tüketmek yerine üretmeyi tercih edin geleceğimiz için.
20181110_094040.jpg

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.11
JST 0.034
BTC 66836.79
ETH 3206.91
USDT 1.00
SBD 4.09