Bazen menüye bakıp bakıp karar veremezsin!

in #steepshot5 years ago

53f227ac-38b3-4370-9afa-5194b97f409f.jpeg


Bu gibi durumlarda Localerlar için iki çözüm yolu var!✌🏼 1- Bi' Karışık söyleyip çekilmek, 2- 👆🏻👆🏻böyle bi' masa yapmak!


Steepshot_footer2.PNG Steepshot | IPFS | Google Play

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.08
JST 0.023
BTC 25686.16
ETH 1812.86
USDT 1.00
SBD 2.21