Czwartek Steem Sports Cast

in steemsportcast •  last year 

Jest czwartek w naszym chicagowskim studio i wróciliśmy z kolejnym koncertem Steem Sports Cast! Dołącz do @steemsports General Manager @scottybuckets i narodowego radiowca @sportsfanjlogli każdego dnia, ponieważ obejmują one najgorętsze tematy w świecie sportu. Nigdy nie przegap występu i niech chłopaki wiedzą, co myślisz o ich przekomarzaniu się.

Prezeason NFL pojawia się dziś wieczorem z początkiem drugiego tygodnia. Są trzy dobre gry z dużą ilością graczy, którzy walczą o miejsca na liście.

Wystarczy kliknąć przycisk odtwarzania, aby posłuchać programu. Dziękujemy za śledzenie @steemsports i możesz złapać facetów @scottybuckets i @sportsfanjlogli Cheers!

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @dudupl! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of posts published

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!