Kıssalar - Padişah ve Ganimet

in #steempress6 years ago

Dün Padişah ve hoca isimli yazı yazmıştım. Bugünde yine Padişah la ilgili öğrenmiş olduğum başka bir kıssa dan bahsedip, kıssadan hisse almayı umuyorum. Girişi çocuklara masal anlatır gibi yapayım.


Bir varmış, bir yokmuş, evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, pireler berber iken, develer tellal iken, ben ninemin beşiğini tıngır mıngır sallarken, zamanın birinde bir padişah varmış.
Padişah hazırlıkları başlatmış, ülke savaşa girmeye hazırlanıyor. Eksik gedik ne varsa hepsi tamamlanmış, ordunun sefer boyunca ihtiyacı olan gıda ve mühimmatlar en ince ayrıntısına kadar kağnılara yüklenmiş. Sefer vakti gelmiş çatmış, son gün son gece Padişah yatsı namazını kılmış ve dua etmiş. Duasında, eğer sefer zaferle sonuçlanırsa ganimetin yarısını yoksul, gariban ve kimsesizlere dağıtacağım, diye duasında yaradana söz vermiş.
Derken savaş başlamış, ordu savaşta galip gelmiş ve en son ganimetler toplanıp bir araya ve padişahın huzuruna getirilmiş. Padişah ganimetleri görünce emir vermiş, “bu ganimetleri öyle güzel taksim edip ikiye bölün ki, kesinlikle yarısından az olmayacak şekilde ülkemde ne kadar fakir, yoksul ve kimsesiz varsa onlara dağıtın” demiş.
Padişahın bu dediklerini duyan vezirleri olaya müdahale etmişler ve aman padişahım ne yapıyorsunuz, bu ganimetlerin yarısı dediğiniz o kadar büyük bir meblağ ki, bunları dağıtmaktansa ülkenin hazinesine koyalım. İhtiyaç halinde kullanırız. Hem siz zaten ülkede, ihtiyaç sahibi ne kadar insan varsa hepsine yardım ediyorsunuz. Allah’a şükür ki, ne açıkta kalan var, nede gece yatağına aç yatan.

Vezirlerin sözleri Padişah efendiye mantıklı gelmiş ve kendi kendine düşünmüş, gerçekten de ihtiyaç sahipleri için devletin hazinesinden her zaman en büyük payı onlara ayırırmış. Görevli memurları sayesinde ülkenin en ücra köşelerine bile yardım götürmekten veya göndermekten geri kalmazmış ve zaten bu yüzden de ülkede herkes Padişah efendilerini çok sever ve saygıda kusur etmezmiş.
Bu seriyi okuduğunuz için teşekkür ederim ve sözlerimi şu şekilde bitireyim devamı yarın…
Sort:  

You got a 5.13% upvote from @dailyupvotes courtesy of @tarikhakan55!

My comment has been flagged by you (probably by accident). So, please explain to me the reason.

I explained it with a DM

The spammer has blacklisted. Could you please be so kind to un-vote my comment?

If you contact me on discord I can asnwer all your questions, you can also take screenshots of our conversation to share everywhere. For me there is no problem

According to the information I obtained from Steemhunt community discord chat you also abusing some systems with your alt accounts. That's why you were banned from Steemhunt community. For more information: #blacklist channel of SH Community https://discord.gg/mWXpgks

Uhm, I would advise you not to do that, but in the end it's up to you.

I'll keep an eye on you.

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.12
JST 0.029
BTC 65513.09
ETH 3404.10
USDT 1.00
SBD 3.16