3.Bölüm - Denizlerin Aydınlatma Direği-Fener Balıkları

in #steempress6 years ago

İki gündür sizlere Fener balıkları ile ilgili yazı serisi sunuyorum, buyurun buda son bölüm.

Fener balıklarının ömrü ne kadardır.

Ä°lgili resim

Photo

Araştırmalara göre 20 yaşına kadar yaşayabilen Fener balıkları Mart ayından Ağustos ayına kadar uzanan bir aralıkta üreme devresine girerler. Hiç alakası olmasa da, ben bu balıkları Mart ayından dolayı kedilerle aynı kategoride görüyorum.

 

Çiftleşme döneminde dişi fener balığı çok keskin bir koku yayar ve aynı zamanda ışık saçar. Yaydığı bu kokuya ve saçtığı ışığa gelen erkek fener balığı veya aynı anda birden fazla gelmişse erkek fener balıkları dişiyi ısırarak ona tutunurlar. Böyle yaparak kan dolaşımlarını dişininkiyle birleştirmiş olduklarından erkek fener balıkları dişilerin asalakları haline gelirler. Bu esnada erkek fener balıkları, dişi fener balıkları füzyona girmesinden dolayı, gözlerini ve tüm iç organlarını yitirirler. Böylece sadece sperm üretebilen bir erbezi haline gelmiş olurlar.


Photo

Çiftleşme bittikten sonra bu balıklar dişininde işine yaramayacağından dolayı kendi kendine eriyip bitmiş veya başka balıklara yem olmuş olurlar. Dişiler ise her biri uzun ve sümüksü tüpler içinde olan çok sayıda yumurta doğurur, bu yumurtaların sayısının milyonlarla ifade edilebilecek kadar çok olduğu söylenir. Ve böylece yeni dişi fener balıkları ve onlar için tek kullanımlık olan erkek fener balıkları dünyaya gelmiş olur.

Belki biraz korkunç bulabilirsiniz ama maalesef ki, bu balıkların yaşamında erkekler sadece çoğalmaya yarıyor. Tek kullanımlık tuvalet kağıdı gibi, işin bitti mi at çöpe gitsin.

Bu kadar bilgilendirmenin yeterli olduğunu düşünüyorum. Başka bir canlının hayatını incelemek üzere hoşçakalın.

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.12
JST 0.027
BTC 60185.13
ETH 3290.40
USDT 1.00
SBD 2.44