1.Bölüm - Denizlerin Aydınlatma Direği-Fener Balıkları

in #steempress6 years ago

Denizin altında diğer balıklara ve tüm canlılara tuttukları ışık sayesinde Fener balıkları diye adlandıran bu balıklar hakkında bildiklerinizi unutun, ben size bilginin kralını sunacağım.

Yazıya girişi böyle yaptım ama aslında olay böyle değil, bu işin gırgırıydı, gerçekler ise aşağıda J

Fener balıkları


Photo

Fener balıkları insanoğlunun kola kolay göremeyeceği yerlerde yani genellikle denizin ve okyanusun karanlık diplerinde yaşayan balık türlerindendir. Derinliğin 3 kilometreyi geçtiği okyanus diplerinde bile rastlanılabilir. Dişi olan fener balıklarının boyları ortalama 75 cm ve yaklaşık olarak 50 kilo ağırlığındadır. Ancak bu ortalamanın üzerine çıkıp 1,5 metre olan fener balıklarına da rastlanılmaktadır.

Bu balığa neden Fener balığı ismi verilmiştir.


Photo

Dişilerin bu kadar uzun olmasının aksine erkekler ise dişilere oranla minyatür diyebileceğimiz şekilde çok kısa boyuttadırlar. Bu balığın dış görünüşü ile ilgili birkaç bilgi vermek gerekirse, dişi fener balıklarının sırtlarında iki yüzgeç ve birçok diken bulunmaktadır. Bu dikenlerden bir tanesi boy ve yapı olarak diğerlerinden farklı ve çok daha uzundur. Farklı olan bu dikenlerin ucunda bulunan ve fener balıkları ile bir simbiyoz içinde yaşayan bir takım bakteriler, okyanusun derinliklerindeki zifiri ve karanlık bölgelerine ışık üretirler. Işık ürettikleri ve bakteriler sayesinde fener gibi ışık saçtıkları için bu balıklara fener balığı ismi verilmiştir.

Fener balıkları nasıl avlanırlar.


Photo

Bu balıklar avlanırken karanlık deniz diplerindeki çamurlu zemine kendisini gömüp hareketsiz bir şekilde yatarak kendisini kamufle eder. Diğer balıkların kendisine doğru yaklaşması içinde ışık saçan dikenini ağzının ön tarafına doğru sarkıtır. Burada amaç denizin debinde parlak bir nesne gören diğer balıklar ışığa yaklaştığında kendisini fazla yormadan ağzını açması ve kapaması ile avını yakalamış olurlar. Yani avını saldırabileceği bir noktaya çekmeyi başarmış olur. Geriye yapacak tek bir hamle kalır.

Afiyet olsun…

Yarın bu konuya kaldığımız yerden devamedinceye kadar hoşçakalın...


Posted from my blog with SteemPress : http://www.ajanskosova.com/2018/07/01/1-bolum-denizlerin-aydinlatma-diregi-fener-baliklari/

Sort:  

Hii great post im just follow u pls follow me back thanks
https://steemit.com/photography/@rohanmore/my-photography-6

Çok ilginç bir balıkmış gerçekten. Paylaşım için teşekkürler.

Coin Marketplace

STEEM 0.23
TRX 0.12
JST 0.029
BTC 66195.81
ETH 3505.33
USDT 1.00
SBD 3.18