Side

in steempress •  3 months ago 

Side, Antalya'ya 70 kilometre, Manavgat'a 7 kilometre uzaklıktadır. 400 metre eni ve 1 kilometre uzunlukta bir yarımada biçimindedir. Side Anadolu dilinde Nar anlamına gelir. Bölgede bulunan yazıtlarla elde edilen bilgilere göre Side tarihi Hititlere kadar uzanmaktadır. Diğer bir düşünceye göre ise Side, Milattan Önce 7. asırda kurulmuştur. Side de diğer Pamfilya kentleriyle aynı aşamalardan geçmiştir. Yunanlılar, Milattan Önce 7. Asırda göç ederek Side'ye gelmişlerdir. Elde edilen yazıtlara göre, Milattan Önce 3. Asra kadar kendilerine özgü dillerini konuşmuşlardır. Hala tam olarak deşifre edilememiş bu dil, Hint Avrupa dillerindendir.

Side Milattan Önce 4. Asrın ilk yarısında önce Lidya Devletinin, Milattan Önce 547 senesinde Perslerin hakimiyetine girmiştir. Pers yönetiminde gelişmiş olan şehri, Milattan Önce 334 senesinde İskender fethetmiştir. İskender'in vefatından sonra şehir Suriye Krallığının hakimiyeti altına girmiştir. Milattan Önce 2. Asırda Ptolemaioslar döneminde en parlak dönemini yaşayan şehir, bu dönem bir kültür ve bilim merkezi haline gelmiştir.

 


Posted from my blog with SteemPress : https://oguzhanlive.000webhostapp.com/2019/06/side

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!