Gelin Taşı

in steempress •  18 days ago

Adana'da Pozantı İlçesinin bir köyünde genç bir ağa kızı vardır.

Babası kibirli ve gaddardır. Tek kızının, kendisi gibi bir ağanın oğluyla evlenmesini ister, fakat genç kız pınarbaşında gizlice buluştuğu ve gece gündüz kavuşmayı hayal ettiği çobana aşıktır. Her ne kadar çok iyi bir genç olsa da bu çobanı babasına kabul ettiremeyeceğini bilse de, ondan asla vazgeçemez, çünkü birbirlerini deliler gibi sevmektedirler.

Babasının isteği üzerine sevmediği bir ağaoğluyla evlenmesine karar verilir.

Düğün günü geldiğinde, herkes davullarla oynarken, genç kız bir şekilde çobanla kaçar. Deveyle kaçarlarken, olayı öğrenen babası ve köylüler, iki aşığın peşine düşerler ve onları bulurlar.

Köylülerin geldiğini görünce kız ellerini gökyüzüne açarak dua etmeye başlar. "Rabbim, ya beni sevdiğimden ayırma bizi kuş gibi uçur, ya da bizi taşa döndür ki bizi ayıramasınlar" der, ve bunun üzerine hem çoban hem genç kız orada taş kesiliverirler.

Efsaneye göre, aşıklar kıyametten önce eski haline dönecek ve aşklarını özgürce yaşayacaklardır. Bu öykü yıllardır Pozantı'da anlatılmaktadır hatta gerçekliği savunulmaktadır. Olayın geçtiği yer "Gelin Taşı Kayalığı" Niğde yolunda, Çiftehan Kasabasına birkaç kilometre mesafededir.Posted from my blog with SteemPress : https://oguzhanlive.000webhostapp.com/2019/01/gelin-tasi
Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!