Karalama Defteri #4

in #steempress4 years ago

İzafiyet teorisine inanmaya başladım bu tatilde. Benim için teori olmaktan bir tık öteye geçti diyebilirim. Çünkü çok uzun zamandır bu kadar uzun dinlendiğimi hatırlamıyorum. Tatile gidemeyip İstanbul'da kalanlar kervanındayım ben de. Son anda plan program değişimi ile İstanbul'da kalmak zorunda kaldım. Çoğu arkadaşım tatile ya da memleketine gittiği için de pek bir şeyler yapamadım. Arada bir dışarı çıktım o kadar.


kaynak

Ancak uzun zamandır yapmak istediğim şeyleri yaptım. Interstellar'ı izlememiştim mesela bu tatile kadar.(vurmayın tamam.) Başlamak isteyip de başlayamadığım dizilere başladım, ertelediğim kitapları okudum; yani aslında fevkalade güzel oldu. Ama benim gibi evde durmaya hiç alışık olmayan birisi için ilk gün sancılı geçti tabi. Sonrasında keyifli bir hal almaya başladı. Hem evde vakit geçiriyorum, hem dinleniyorum, hem de hiç para harcamıyorum; baya kazançlı bir süreç :)

Bu arada Süper Lig başladı. Bir futbol ülkesi olarak adlandırılabiliriz sanırım. Oldukça ilgiliyiz bu spora. Ancak şunu belirtmekte fayda var. Holiganizm; bir hastalıktır arkadaşlar. Taraftarlık başka; holiganlık başka. Bir spor kulübü için başka bir spor kulübü destekçilerine saldırmaktır gerçekten hastalık bence.

Neyse yeni sezonda Galatasaray'ımıza başarılar :)


Posted from my blog with SteemPress : http://kamuhuzuru.timeets.xyz/2018/08/24/karalama-defteri-4/

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by kamuhuzuru from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.05
JST 0.022
BTC 16830.79
ETH 1229.40
USDT 1.00
SBD 2.14