Karalama Defteri #3

in #steempress4 years ago (edited)

Son zamanlarda kendi profesyonel blogumu açmak için bayağı plan program yapmıştım. Bir kaç yere not da alıyordum bu konuyla ilgili. Her şey gayet güzel gidiyordu ancak domain, hosting ve profesyonel bir Wordpress teması için yeterli sermayem yoktu. Yani oraya ayıracak sermayem yoktu. Yaklaşık 300 Türk Lirası gibi bir paraya tekabül ediyordu o zaman. "O zaman"" teriminden kastım yaklaşık 1 ay önce falan. Sonra bir şekilde para ayırabileceğimi öngördüm, haliyle oldukça mutlu oldum da. Çünkü bu projeyi ne olursa olsun hayata geçirmek istiyorum. En azından kendim için. "Yaptım, oh be!" diyebilmek için. Ama sonra TL'nin 15 gün içerisinde %40 değer kaybetmesi ile birlikte $/TL kurunun 6 civarlarında oldu. Ben de temayı themeforest'tan dolar ile alacaktım. Bir anda aslında ödemem gerekenden daha fazla para ödemek durumunda kaldım. Ki ben bir birey olarak sadece blog temasından bahsediyorum. Üreticiler, ithalatçılar s. ne durumda kim bilir.


Bu arada iki üç yıl önce themeforest'tan tema aldığımda Paypal ile ödemiştim. Şu an direkt kredi kartı ile mi ödeme alıyor? Bilenler yeşillendirebilir mi?kaynak

Blog yazma işinin uzun periyodda herhangi bir maddi getirisi olmayacağının farkındayım ama benim için gerçekten çok büyük manei getirileri oluyor. Takip edenler az çok biliyor artık, yazmak beni en çok rahatlatan şeylerden. Ne olursa olsun yazmak. Abuk subuk olsa da yazmak. Burada da bir sürü konsept denedim olmadı. Profesyonel olarak görmediğim için burayı sabretmemi sağlayacak ya da teşik edecek bir şey de olmadı. Dolayısıyla "yaz be oğlum aklından ne geçiyorsa yaz." dedim. Tabi maddi bir amaç da güdüyorum. O yüzden normalde steemit'in kendi arayüzünden paylaşacağım yazıyı Steempress üzerinden paylaşıyorum.


kaynakı

HTML öğrenmeye başladım. Yani en azından basic seviyede bilgi sahibi oldum ki biraz daha ilerletmeyi düşünüyorum. CSS aşamasına henüz gelmedim, küçük çapta "-renkli yazı gibi-" şeyler falan öğrendim. Eğer bununla ilgili de bir kaynak önerirseniz çok mutlu olurum. Sıfırdan başladığımı unutmayalım lütfen.Posted from my blog with SteemPress : http://kamuhuzuru.timeets.xyz/2018/08/20/karalama-defteri-3/

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by kamuhuzuru from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.


Bu yazı Curation Collective Discord Sunucusunda küratörlere önerilmiş ve manuel inceleme sonrasında @c-squared topluluk hesabından oy ve resteem almıştır.
This post was shared in the #turkish-curation channel in the Curation Collective Discord community for curators, and upvoted and resteemed by the @c-squared community account after manual review.

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.05
JST 0.022
BTC 16410.46
ETH 1210.02
USDT 1.00
SBD 2.12