Karalama Defteri -2-

in #steempress4 years ago (edited)

Artık iyice saldım burayı, arada bir aklıma gelirse bir şeyler yazıp çiziyorum. O da canım isterse. Power down da başlattım. Parası geldikçe yiyorum. Güzel oluyor ama. Hiç beklemediğin anda "hadi çekeyim şunu yav." deyip paranı çekiyorsun ve beklemediğin bir gelir daha oluyor. Güzel iş.

Laptopumun klavyesi bozuldu. Çektiğim acıyı AN-LA-YA-MAZ-SI-NIZ. Son bir buçuk yıldır laptopuyla yaşayan bir insan olarak kolum kanadım zarar görmüş gibi hissediyorum. Masaüstü klavye takıp kullanıyorum şimdilik. En yakın zamanda yenilemem gerekiyor, çünkü işte de bunu kullanıyorum. Ah start-up ah!


Kaynak

Buradan Linkedin iş ilanları ile ilgili bir soru sormuştum ve @punky bayağı ilgi gördüğünü söylemişti ama, hiç geri dönüş gelmiyor Linked'inden. Acaba diyorum hani CV mi yetersiz vs. de kariyer.net'ten bir o kadar da geri dönüş vs. geliyor. Düne kadar üzerimde bir umutsuzluk hakimdi ama dün gittiğim bir mülakat ve başvurularıma aldığım CV görüntülemeleri, geri dönüşler vs. çok mutlu etti beni. Motivasyonumu artırdı en azından.

Hangi alanda kariyer yapmak istediğimi de çok netleştiremedim bu arada. Veri işleme, veri analistliği beni çok çekiyor ama sonrası için ne olur bilemiyorum. Dijital pazarlama, sosyal medya için ise portföy istiyorlar da yani gerçekten başarılı olabileceğimi düşünüyorum o alanlarda. Ama işte "portföyünüzü de atar mısınız?" sorusuyla afallıyorum. Hoş, Junior seviyesinde bir ilanda minimum 3 yıl tecrübe istendiğini falan gördü bu gözler. Bir de ilan başlığında eşşek kadar "New Graduate" yazıp, "key requirements"a minimum 2 yıl tecrübe istendiğini gördü bu gözler. Hey yavrum hey.

Şu an çok fazla şey düşünmeyip boş kalan İstanbul'da dinlenmeyi düşünüyorum. Belki ekstra bir şeyler olur bilemem. Kamp, tatil vs. ufak kaçamaklar dönebilir. Hep beraber göreceğiz bakalım.Posted from my blog with SteemPress : http://kamuhuzuru.timeets.xyz/2018/08/18/karalama-defteri-2/

Sort:  

Herhangi bir ticari iş/portföy olmadan, kendi çapında REEL projeler yapıp, soranlara gösterebilirsin sanki hocam.

Görüşmede masanın diğer tarafından ben olsam,
Atıyorum; Geçmiş hava durumu verileri ve buğday rekoltesi arasındaki korelasyonu otomatik gösteren bir grafik karşısında.. "bu işi hangi şirket için yapmıştınız" diye sormazdım şahsen..
Ya da facebook'taki beğenileri üzerinden bi bayanın hamile olduğunu tahmin edip, ona bebek reklamları öneren bir sistem için, hemen Veri Analisti titrine sahip kartvizitinizi baskıya vermelerini söylerdim :)

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by kamuhuzuru from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.05
JST 0.023
BTC 16939.43
ETH 1274.62
USDT 1.00
SBD 2.09