Karın Bölgesindeki Yağlar Nasıl Eritilir?

in #steempress3 years ago


Kaynak: milliyet.com.tr

Karın Bölgesi Yağları


Karın bölgesinde bulunan yağlar günümüzde yaşayan hemen hemen her insanın problemidir. İnsanlar özellikle teknoloji etkisiyle hareketsiz bir yaşam tarzını benimsemekte bu da vücutta yağ oluşumuna zemin hazırlamaktadır. Artık insanlar bir yerden bir yere giderken yürümemekte kendi araçlarını ya da taksi, otobüs vs. ulaşım araçlarını tercih etmektedirler. Ayrıca hizmet sektörü diğer iş kapılarının önünde olmakta ve beyaz yakalı olarak bilinen masa başı çalışan kişi sayısı çoğalmakta. Bu gibi şeyler insanların hareketsiz yaşamını desteklemektedir. Haliyle de şişmanlama ve göbek bölgesindeki yağların artması engellenememektedir. Şimdi göbek bölgesinde bulunan yağların nasıl eritilebileceğinden bahsedeceğiz.

  • Öncelikle şu bilinmelidir ki göbek bölgesinde bulunan yağlar en son eriyen yağlardır. Bu sebeple göbek bölgesi yağlarını eritmek için ciddiyet ve disiplin gerektirir. Bu süreçte nefsinize çok hakim olmalı ve hedefinizden şaşmamalısınız. Bu şekilde başarılı olacağınıza emin olabilirsiniz.
  • Göbek bölgesindeki yağların oluşumun temel sebebi sağlıksız beslenmedir. Karbonhidrat ve yağ ağırlıklı beslenmek yağ oluşumunu artırır. Bu sebeple beslenirken çok dikkatli olmalıyız. Özellikle yağ yakımı istiyorsak yağı ve karbonhidratı olabildiğince azaltmalı şekeri tamamen hayatımızdan çıkarmalıyız. Protein alımını artırmalı bu şekilde yağ yakarken kas kaybını olabildiğince azaltmalıyız.
  • Yağ yakmak için kilo vermek şarttır. Bunun sebebi yağ yakmanın kolay oluşu fakat kas oluşturmanın yavaş oluşudur. Bu sebeple günlük ihtiyacımız olan kalori miktarını hesaplamalı ve bu kalorinin 500-750 kalori aşağısını alarak kilo vermeliyiz.
  • Genel olarak bilinenin aksine karın hareketleri yakmakla sadece göbek yağları erimez. Hangi bölge çalıştırılırsa çalıştırılsın vücut yağ yakımı eşittir. Bu sebeple tüm vücudu çalıştırmak her zaman iyidir. Bunu ağırlık çalışarak ya da fitness yaparak başarabilirsiniz. Eğer imkanınız yoksa günlük yapılacak 45 dakika yürüyüş bile hem metabolizmanızı hızlandırarak hem de kalori yakmanızı sağlayarak göbek yağlarının eritilmesine destek olacaktır.
Yukarıda da bahsettiğim gibi göbek bölgesi en zor eriyen yağ grubunu barındırır.Bu sebeple bu yağlardan kurtulmak uzun ve zahmetli olacaktır. Ama yeteri kadar iradeli bir kişi bunu rahatça başaracaktır. Göbek yağlarını eritme serüveninde hepinize başarılar.

Posted from my blog with SteemPress : https://hkmusic.timeets.com/2018/10/11/karin-bolgesindeki-yaglar-nasil-eritilir/
Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by hkmusic from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Coin Marketplace

STEEM 0.47
TRX 0.08
JST 0.060
BTC 46581.05
ETH 3874.57
BNB 533.89
SBD 5.44