RE: Kelime Canavar Yarışması #2 Sonuçları

You are viewing a single comment's thread from:

Kelime Canavar Yarışması #2 Sonuçları

in steempress •  last year 

@erhanulusoy hocam sizin post 7 günü aştığı için oy atamadim yeni post yayınladığız taktirde oyunuz gelecektir.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!