Kelime Canavarı Yarışması #5

in #steempress6 years ago (edited)

Kelime Canavarı Yarışması #5


Değerli steemit kullanıcıları 5. Projemizle karşınızdayız.
Bu projede sizden istenen; yukarıda ki resimde verdiğimiz 8 tane harfi ve 1 tane istediğiniz joker harfi kullanarak en uzun kelimeyi yazmaktır.

LÜTFEN! PROJE KURALLARINI İYİ OKUYUNUZ.

Projenin Konusu :

Beyin jimnastiği yapmak ve eğlenmek. Eğlenirken de kelime haznemize yeni kelimeler eklemek.

Projenin Kuralları :

 • Yarışmamız günlüktür.
 • Verdiğimiz harfleri ve istediğiniz bir harfi joker (her kelime için farklı joker harf kullanabilirsiniz) olarak kullanarak 1 adet 9 harfli kelime,1 adet 8 harfli kelime ve 1 adet 7 harfli kelime oluşturmanızı istiyoruz.
 • 9 harfli kelimeyi bulamazsanız, 8 harfli kelime oluşturmanız durumunda; 1 adet 7 harfli ve 1 adet 6 harfli kelime oluşturmanızı istiyoruz.
 • Bulduğunuz kelimelerin anlamları olmalı anlamsız kelimeler kabul görmeyecektir.
 • Kopyala yapıştır yapanların içerikleri kabul görmeyecektir. Farklı sayıda kelime istememizin amacı bu tür kopyala yapıştır yapanların önüne geçmektir.
 • Verdiğimiz harfler ile birçok kelime türetebilirsiniz.
 • Kurallara uymayanlar kara listeye alınıp bir sonraki yarışmadan yararlanamayacaklardır.
Projeye Nasıl Katılabilirsiniz?
 • Bu yazıya oy veriniz ve resteem yapınız.(oy ve resteem yapmayanlar faydalanamayacaklar)
 • Bulduğunuz kelimeleri sıralı şekilde anlamları ile birlikte bu projenin altına yorum olarak atmanız gerekmektedir.
 

Yorum Atma Formatı Şu Şekilde Olmalı

 • 9 harfli kelime :
Anlamı :

 

 • 8 harfli kelime :
Anlamı :

 

 • 7 harfli kelime :
Anlamı :

Veya ;

 • 8 harfli kelime :
Anlamı :
 • 7 harfli kelime :
Anlamı :
 • 6 harfli kelime :
Anlamı :

Ödüller

 • Proje ödülleri en uzun kelimeyi yazan 2 kişiye 1$ oy atılacaktır.
 • En uzun kelimeyi yazan kişi sayısı 2 den fazla ise çekiliş yapılarak, çekişten çıkan ilk 2 kişiye ödüller verilecektir.
NOT

Arkadaşlar projemize destek olmak isterseniz çok sevinirim. Destekler arttıkça oy oranımızda artacaktır. Ve katılım gösteren herkes bu oylardan faydalanacaklardır.

Projeye Son Katılım 23.07.2018 > 22:00
Posted from my blog with SteemPress : http://habercitr.tk/index.php/2018/07/22/kelime-canavari-yarismasi-5/

Sort:  

9 harfli:
Kabartıcı: kabartma işlemini yapan
8 harfli:
Aktarıcı: Dam kiremitlerinin kırık olanların yerine yenilerini koyan kiremit ustası
7 harfli:
Tarımcı : tarım işiyle uğraşan kimse

9 harfli: KABARTICI
Anlamı: Kek vb. yaparken kullanılan malzeme.
8 harfli: ABARTICI
Anlamı: Bir olayı anlatırken o olayı abartarak anlatanlar için kullanılan kelime
7 harfli: ARABACI
Anlamı: araba süren, araba yapan veya araba satan kişiler için kullanılan kelime

9 harfli: KABARTICI
Anlamı: Kabartma işine yarayan şey, nesne.
8 harfli: TARAYICI
Anlamı: Browser, WWW üzerinden bilgi kaynakları bulan ve görüntüleyen yazılım.
7 harfli: KABARTI
Anlamı: Tümsek, kabarmış yer.


Bu yazı Curation Collective Discord Sunucusunda küratörlere önerilmiş ve manuel inceleme sonrasında @c-squared topluluk hesabından oy ve resteem almıştır.
This post was shared in the #turkish-curation channel in the Curation Collective Discord community for curators, and upvoted and resteemed by the @c-squared community account after manual review.

Coin Marketplace

STEEM 0.23
TRX 0.12
JST 0.029
BTC 66228.07
ETH 3559.90
USDT 1.00
SBD 3.01