Kelime Canavarı Yarışması #3

in #steempress6 years ago

Kelime Canavarı Yarışması #3


    Değerli steemit kullanıcıları 3. Projemizle karşınızdayız.Bu projede sizden istenen; yukarıda ki resimde verdiğimiz 8 tane harfi ve 1 tane istediğiniz joker harfi kullanarak en uzun kelimeyi yazmaktır. **Projenin Konusu :** Beyin jimnastiği yapmak ve eğlenmek. Eğlenirken de kelime haznemize yeni kelimeler eklemek. **Projenin Kuralları :**
 • Yarışmamız günlüktür.
 • Verdiğimiz harfleri ve istediğiniz bir harfi joker (her kelime için farklı joker harf kullanabilirsiniz) olarak kullanarak 1 adet 9 harfli kelime,1 adet 8 harfli kelime ve 1 adet 7 harfli kelime oluşturmanızı istiyoruz.
 • 9 harfli kelimeyi bulamazsanız, 8 harfli kelime oluşturmanız durumunda; 1 adet 7 harfli ve 1 adet 6 harfli kelime oluşturmanızı istiyoruz.
 • Bulduğunuz kelimelerin anlamları olmalı anlamsız kelimeler kabul görmeyecektir.
 • Kopyala yapıştır yapanların içerikleri kabul görmeyecektir. Farklı sayıda kelime istememizin amacı bu tür kopyala yapıştır yapanların önüne geçmektir.
 • Verdiğimiz harfler ile birçok kelime türetebilirsiniz.
 • Kurallara uymayanlar kara listeye alınıp bir sonraki yarışmadan yararlanamayacaklardır.
  **Projeye Nasıl Katılabilirsiniz?**
 • Bu yazıya oy veriniz ve resteem yapınız.(oy ve resteem yapmayanlar faydalanamayacaklar)
 • Bulduğunuz kelimeleri sıralı şekilde anlamları ile birlikte bu projenin altına yorum olarak atmanız gerekmektedir.
**Yorum Atma Formatı Şu Şekilde Olmalı**
 • 9 harfli kelime :
Anlamı             :
 • 8 harfli kelime :
Anlamı             :
 • 7 harfli kelime :
Anlamı             : Veya ;
 • 8 harfli kelime :
Anlamı             :
 • 7 harfli kelime :
Anlamı             :
 • 6 harfli kelime :
Anlamı             :   **Ödüller**
 • Proje ödülleri en uzun kelimeyi yazan 2 kişiye 1$ oy atılacaktır.
 • En uzun kelimeyi yazan kişi sayısı 2 den fazla ise çekiliş yapılarak, çekişten çıkan ilk 2 kişiye ödüller verilecektir.
  **NOT**   Arkadaşlar projemize destek olmak isterseniz çok sevinirim. Destekler arttıkça oy oranımızda artacaktır. Ve katılım gösteren herkes bu oylardan faydalanacaklardır.     **Projeye Son Katılım 18.07.2018 > 00:00**  

Posted from my blog with SteemPress : http://habercitr.tk/index.php/2018/07/16/kelime-canavari-yarismasi-3/
Sort:  

BASİRETLİ : Gerçekleri görebilme yeteneği, sezisi olan kişi.
İSABETLİ : Hedefi vurma durumu.
TEMSİLİ : Bir şeyi göz önünde canlandıran, temsille ilgili.

Ve böyle keyifli bi çalışma için tebrik ediyorum @habercitr

Teşekkürler 😁@octobre

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by habercitr from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Basiretli: tutum ve davranışında ölçülü olan, doğru görüşlü.
Bisiklet: ayakla çevrilen bir düzenekle arka tekerleğinden güç alarak hareket eden iki tekerlekli taşıt.
Sitemli:sitem eden, içinde sitem bulunan

9 harfli kelime : STABİLİZE
Anlamı : Düz duruma getirilmiş, istikrarlı

8 harfli kelime : BALİSTİK
Anlamı : Ateşli silahlarda barut gazının basıncı ile fırlayıp hedefe varıncaya kadar merminin havadaki hareketini inceleyen bilim

7 harfli kelime : ELASTİK
Anlamı : Esnek

Güzel bir yarışma olmuş hocam emeğinize sağlık. Önce görseydim türetirdim kelimeler :)

@baycan Teşekkür ederim hocam katılmak isterseniz katılım devam ediyor. Bilginize.


Bu yazı Curation Collective Discord Sunucusunda küratörlere önerilmiş ve manuel inceleme sonrasında @c-squared topluluk hesabından oy ve resteem almıştır.
This post was shared in the #turkish-curation channel in the Curation Collective Discord community for curators, and upvoted and resteemed by the @c-squared community account after manual review.

Teşekkür ederim

@habercitr you were flagged by a worthless gang of trolls, so, I gave you an upvote to counteract it! Enjoy!!

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.12
JST 0.027
BTC 61430.70
ETH 3318.28
USDT 1.00
SBD 2.49