Kayapınar Höyüğü

in steempress •  19 days ago

Kayapınar Höyüğü, Tokat'ın 25 kilometre güneybatısında bulunan, Yenice Köyünden beş kilometre uzaklıktaki höyüğün adıdır. Tepenin boyutları 70'e 45 metredir. Yanındaki dereden altmış metre yüksektedir. Höyüğün 70 m. ilerisinde Kurtini Mağarası bulunur. Mağara araştırılmamış olsa da, toprakla dolu olduğu düşünülmektedir.

1949 senesindeki höyükte yapılan define kazısında, arkeolojik buluntular keşfedilmiştir. Sonrasında 1952 senesinde Raci Temizer'in yaptığı kurtarma kazısında, kuzeyi detaylı şekilde incelenmiş olup yeni bulgulara rastlanmıştır.

Yapılan araştırmalar ve incelemelerle höyükte dört adet tabakalanma saptanmıştır.

Bunlar

  1. Tabakada Frigya Dönemi

  2. Tabakada Hitit Dönemi

  3. Tabakada Geç Kalkolitik Çağ ve Erken Tunç Çağı

  4. Tabakada ise Geç Kalkolitik Çağdır.

  5. Tabakada, Alişar I kültürüne ait çanaklar ve çömlükler bulunmuştur. İri kum katkıya sahip hamurlu yapıdaki ve kahverengi renkli buluntular bu dönemde yaygın olarak görülür. Höyükteki 4. Tabakada, gri, siyah kırmızı, kahverengi astarlı parçalar bulunmuştur. Meyvelik ve kulplu derin çanak bulunmuştur. Bu buluntular İç Anadolu'daki çanak ve çömlek biçimleriyle aynıdır.

Bu höyükteki en ilgi çeken buluntular ise 3 bronz kap olup, Erken Tunç Çağı tabakasına ait oldukları düşünülmektedir. Bu buluntulardan biri iki ağızlığı bulunan çaydanlık, diğeri ağız bölümü olmayan testi, üçüncüsü de uzun namluya sahip, delikli kamadır.

 


Posted from my blog with SteemPress : https://fatihinsitesi.000webhostapp.com/2018/12/kayapinar-hoyugu

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!