Dündartepe Höyüğü

in steempress •  21 days ago

Dündartepe Höyüğü, Samsun'dan üç kilometre güneydoğudaki, şehir merkezinin yapı dokusundaki höyüğün adıdır.

Öksürük Tepe olarak da bilinen höyük, Mert Deresinin kıyısındadır.

Yakınında bereketli topraklar bulunmaktadır. Tepe 15 metre yükseklikte ve 200 'e 220 metre boyutlarındadır.

Höyükteki araştırmaları 1940 ile 1941 senelerinde Profesör İsmail Kökten yapmıştır. Kazılarda ilk amaç Karadeniz'deki tarih öncesi kültürlerin, diğer bölgelerle olan ilişkisini anlamaktır.

Toprağın çekilmesi sonucu düzleşen kısımda Kalkolitik Çağa ait tabakaya ulaşılmıştır.

Üstteki tabaka Hitit Dönemine, onun altındaki Erken Tunç Çağına aittir. Ama Erken Tunç Çağına ait tabakalar da iki ayrı döneme aittir. İkiztepe Höyük Buluntuları ile birlikte değerlendirilince yerleşmenin Erken Tunç Çağı, Orta Tunç Çağı geçiş dönemi ve Erken Tunç Çağı 3. Evreye ait olduğu anlaşılmıştır.

En son yerleşim Milattan Önce 1700 ile 1500 seneleri arasında olmuştur.

Höyükteki tepede 3.7 m. derine inildiği halde, Erken Tunç Çağına ait herhangi bir buluntuya rastlanmamıştır.

Yangına maruz kaldığı düşünülen bu höyük dalörgü tekniği ile temelsiz şekilde iskan edilmiştir. Tabanı da kil sıvalı olup damı çatı tarzıdır. Yamacında ise mimari bir özellik bulunamamıştır.

Elde edilen çanak ve çömleklerin, Erken Tunç Çağı buluntularına benzerliği dikkat çekmektedir. Dört çeşit bezeme bulunmıştur. Buradaki buluntular yapım tarzı itibariyle, Pazarlı Höyük, Alişar ve Alacahöyük'teki buluntulara benzemektedir.

 


Posted from my blog with SteemPress : https://fatihinsitesi.000webhostapp.com/2019/01/dundartepe-hoyugu

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!