Felix Mendelssohn Bartholdy

in steempress •  14 days ago

Alman besteci müzisyen, piyanist orkestra şefi Bartholdy Hamburg'da, zengin bir bankacının oğlu olarak doğdu. Büyükbabası din adamı olmasına rağmen, Mendelssohn ailesi 1816 senesinde Musevilikten Protestanlığa geçip Batholdy soyadını aldı. Ama ünlü klasik müzik bestecisi bu değişime karşı çıkıp Mendelddohn soy ismini kullanmaya devam etti. Protestanlığı kabul etmişti ama Musevilikten de gurur duyuyordu. Ancak kilise müziği çalışmaları, bu sebeple tartışmalara yol açtı.

İlk piyano derslerini ablası ve annesi verdi. Berlin'e taşındıktan sonra piyano ve kompozisyon derslerinde devam etti. Babası çocuklarını okula göndermeyip evde ders almalarını sağlıyordu. Bu yüzden besteci çekingen ve içine kapanık olarak yetişti. Bu dönem özelikle Bach'tan çok etkilendi.

1820 senesinde ilk eserini besteledikten sonra Goethe'yle tanıştırıldı ve iki hafta onun misafiri oldu. Goethe'nin evinde tanıştığı Carl Maria Von Veber onun sanatından çok etkilendi. Goethe ona hediye olarak bir şiir yazdı.

Besteci Goethe'nin şiirleriyle beraber Shakespeare'nin yazdıklarından da etkilendi. 16 yaşındayken Yaylı Çalgılar Mi Diyez Majör Sekizlisini besteledi. William Shakespeare'nin bir komedisi için bestelenmiş olan bu eser, klasik müziğin en önemli eserlerindedir.

1840 senesinde Orta Avrupa'daki en tanınmış besteci haline geldi. 1841 senesinde bir konservatuar kurdu.

Bu okul 1846 senesinde Avrupa'nın en iyi müzik okulu oldu. 1847 senesinde ablasının vefatından sonra üzüntüden beyin sarsıntısı geçirerek kısmi felç oldu ve ardından hayata veda etti.


Posted from my blog with SteemPress : https://ercanlasanat.000webhostapp.com/2019/03/felix-mendelssohn-bartholdy

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Hi, @ercankal!

You just got a 0.02% upvote from SteemPlus!
To get higher upvotes, earn more SteemPlus Points (SPP). On your Steemit wallet, check your SPP balance and click on "How to earn SPP?" to find out all the ways to earn.
If you're not using SteemPlus yet, please check our last posts in here to see the many ways in which SteemPlus can improve your Steem experience on Steemit and Busy.