Sort:  

Hai kiban cara rubah poin bak partiko nyan,,,

Posted using Partiko Android

Wate peget posting jet pilih redeeem adun

Posted using Partiko Android

Pu reedem nyan

Posted using Partiko Android

Lage ata lon kirim buno adub

Posted using Partiko Android

Pu fungsi nyan

Nyan cara agar tuka poin adun

Posted using Partiko Android

Ya, kamufom bacut, berarti 6ribe skian baroe jut tuka kon?

Posted using Partiko Android

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.12
JST 0.028
BTC 64269.55
ETH 3490.29
USDT 1.00
SBD 2.53