Spinoza

in steempress •  17 days ago 

Tarih içinde çok sayıda filozof yanlış anlaşılmış, kimisi olmadığı halde din düşmanı ilan edilmiş, kiliseden uzaklaştırılmış, hatta aforoz edilmiştir.

İşte 1632 doğumlu Filozof Spinoza da döneminde yanlış anlaşılan veya doğru anlaşılamayan bir filozoftu. Ama ilginç olan ise onun eserinin kaynağının Tanrı sevgisi olduğu söylenirken aynı zamanda din karşıtı sayılmasıydı. En önemli eseri "Ethica" olan filozof aslında tam bir bilge hayat yaşamıştır.

Onun ne kadar bilge bir filozof olduğunu felsefesinde günümüzün Yahudi mistiğini, doğa bilimleri, panteizmi, hatta Descartes ve Kartezyeni, skolastikleri, İslam düşünürleri gördüğümüzde rahatlıkla anlayabiliriz.

Felsefesini düşününce, varlık problemini incelediğini görürüz.

Yanlış anlaşılmalar sonucu çok zor olan hayatı maalesef çok genç yaşta 45 yaşındayken sona ermiştir.


Posted from my blog with SteemPress : https://ceyhanozcann.000webhostapp.com/2019/08/spinoza

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!