Muammer Lütfi Bahşi

in steempress •  16 days ago

Muammer Lütfi Bahşi'nin babası Müderris Lütfi Efendidir. İlkokulu ve ortaokulu Ödemiş Rüşdiye İdadisinde bitirdikten sonra Farsça ve Arapça öğrenir. 1927 senesinde İ.Ü. İlahiyat Fakültesini, 1929 senesinde Hukuk Fakültesini bitirir.

Nazilli, Antalya, Muğla ve Kuşadası'nda hakimlik yapar ama sürekli yer değiştirmekten memnun olmadığı için istifa eder. Ölene kadar memleketi Ödemiş'te avukat olarak çalışır.

Cumhuriyet devrindeki Yedi Meşaleciler grubuna katılır ama çalışmaya uygun ortam bulamadığı için sesini yeterince duyuramaz.

Şiirlerinde önce heve ölçüsü ve aruz vezniyle milli konular işler, ama sonra serbest nazım kullanır.

Şiirleri Ahenk, Sadayi Hak ve Yeni Gün gazetelerinde yayınlanır. Mahfel, Nazikter, Hilal adlı dergilerde de şiirleri yayımlanır.

Yedi Meşale kitabı yayımlandıktan sonra, Yusuf Ziya Ortaç ile meşale dergisini 1928 senesinde çıkarırlar.

Şiirlerinde genelde milli konular işler.

Yedi Meşale grubunda en az bilinen şairdir.

1928 senesinde dergileri kapanınca grupları dağılır, 1933 senesinde yeniden birleşirler ama Muammer Lütfi onların arasında yer almaz.

Yedi Meşale grubundakiler haricinde şiirlerini kitaplaştıramaz.

Topluluk dağıldıktan sonra edebiyattan tümüyle kopar.


Posted from my blog with SteemPress : https://unluyazarlar.000webhostapp.com/2018/12/muammer-lutfi-bahsi

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!