Büyükçekmece Köprüsü

in steempress •  17 days ago

Büyükçekmece Gölünün Marmara Deniziyle kavuştuğu noktadaki Büyükçekmece Köprüsü, daha önce Mimarsinan Beldesiyle Büyükçekmece arasındaki bağlantı noktasıydı.

Mimar Sinan'ın mimarlığını yaptığı bu köprüyü, bugün sadece yayalar kullabilmektedir.

Değişik tasarıma sahip olan köprü, 4 ayrı köprünün birleşmesinden oluşmaktadır.

Herbirinin ortası, maximum yüksekliğe ulaşır ve bu 4 köprünün bağlanması küçük eğimlerle olmaktadır. Köprüden yürümeye başlanınca, 4 iniş ve çıkışla karşıya geçilebilmektedir.

Yapım çalışmalarında göldeki sular tulumbayla çekilip kazık çakılmıştır ve araları doldurulmuştur. Uzunluğu 635 metre olan köprünün genişliğiyse yedi metredir. 1972 ve 1989 senelerinde iki kere onarılmış olan köprüyü, Karayolları 2010 senesinde onarım programına almıştır.

Köprünün inşasına Zigetvar Seferinden önce başlanmıştır. Padişahın erken vefatıyla, yerine geçen Sultan 2. Selim'in emriyle bir senede tamamlanmıştır. Köprüde bulunan kitabenin solunda Mimar Sinan'a ait imza bulunmaktadır.

 


Posted from my blog with SteemPress : https://allcountries.000webhostapp.com/2019/01/buyukcekmece-koprusu

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!