Doğa Dostu Arama Motoru: Ecosia

in #steempress3 years ago


Günümüzde pek çok sektörde olduğu gibi internet sektöründe de bazı devler mevcut. Bu devlerle yarışabilmek ise hiç ama hiç kolay değil. Özellikle arama motoru konusunda Google gibi bir dev ile rekabete girmeyi hiç kimse istemez. Ancak arama motoru projeleri de kendine güvenen ekipler tarafından yürütülmeye devam ediyor. Ecosia da bunlardan birisi.

Rekabet içerisinde girmiş yüzlerce arama motoru mevcut. Ancak ülkemiz de Google harici kullanılan fazla bir arama motoru mevcut değil. Sadece Yandex bu konuda çok küçük bir başarıya ulaştı ve tanınırlığını biraz arttırdı. Ancak arama konusundaki başarısını hala bilmiyorum. Ecosia ise kendisine sosyal sorumluluk amacı benimsemiş. Bir nevi "Doğa Dostu" arama motoru olmayı hedefliyor. Peki, doğa dostu arama motoru nasıl olur?

Ecosia diğer arama motorlarının aksine reklam gelirlerini tamamen cebe indirmek yerine %80 gibi büyük bir oranını bazı bölgelerdeki fidan ekme projelerine yatırıyor. Kalan yüzdeyi ise arama motorunun gelişmesi için ve giderleri için harcıyor. Ecosia ayrıca bir Chrome eklentisine sahip. Bu eklenti sayesinde arama motoru kullanımlarınız sayesinde kaç ağacın ekildiğini ve sosyal sorumluluk projeleri üzerindeki sizin yerinizi görebiliyorsunuz. Şirketin bugüne kadar 35 milyon fidan ekmeyi başarmış. Hedeflerinde ise 1 milyon fidan ekmek var.

Ülkemizde hemen hemen herkesin aklına gelecek bir soru var; "Biz nereden bilelim gelirlerin ağaç dikilmesi için bağışlandığını?" Ecosia bu durum için de şeffaflık ilkesini benimseyerek, belirli aralıklarla bağış makbuzlarını paylaşıyor. Bu şekilde kimsenin aklında herhangi bir soru işareti de bırakmamış oluyor. Benim fikrime göre Ecosia, arama motoru olarak daha oldukça yol alması gereken bir proje. Ancak benimsedikleri misyon oldukça başarılı ve bence desteklenmeli. Alışkanlıklardan vazgeçmek zor olsa da bu projeyi arada sırada kullanarak desteklemenin bize bir kaybı olacağını sanmıyorum. Sizin doğa dostu arama motoru hakkında ki görüşleriniz nelerdir?


Posted from my blog with SteemPress : http://blogiatr.com/2018/08/17/doga-dostu-arama-motoru-ecosia/

Sort:  

Daha öncede çıkmıştı eco-aramamotoru.. hatta ekranlar daha az enerji tüketsin diye arkası siyahtı vs.. sonra ne oldu bilmiyorum.

Ecosia da kaybolup gitmez umarım..

Hello, as a member of @steemdunk you have received a free courtesy boost! Steemdunk is an automated curation platform that is easy to use and built for the community. Join us at https://steemdunk.xyz

Upvote this comment to support the bot and increase your future rewards!

Congratulations @bozgun! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @bozgun! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Coin Marketplace

STEEM 0.49
TRX 0.09
JST 0.068
BTC 49252.41
ETH 4312.22
BNB 593.14
SBD 6.06