App Store Abonelik Sistemine Geçecek

in #steempress3 years ago


Apple şirketinin kapsamlı uygulama marketi olan App Store'da ücretli uygulamaları bir seferlik karşılığını ödeyerek sınırsız ödeme imkanına sahiptik. Ancak şirket bu satış politikasını değiştirme hazırlığına gidiyor. Abonelik sistemi günümüzde bir çok başarılı örnekleri bünyesinde barındırıyor. Spotify ve NetFlix başarılı örnekler olarak gösterilebilir.

Apple'ın şuan izlediği satış politikasında tek seferlik para ödeme ve ömür boyu kullanım politikası hem şirket hem de geliştiriciler açısından o kadar da iyi olmuyor. Çünkü bu şekilde tek seferlik ve süreklilik arz etmeyen bir gelir akışı sağlanıyor. Abonelik sistemine geçildiğinde ise süreklilik arz eden bir gelir modeli elde edilmiş olacak.

Tabi benim görüşüme göre tüm uygulamalarda abonelik sistemini hayata geçirmek saçma olacaktır. Bu yüzden büyük ihtimalle belli başlı başarılı uygulamalar için abonelik sistemi getirilebilir. Hatta ilgi alanlarına göre bazı paketler dahi oluşturulabilir. Bu konuyla ilgili Apple'ın 2017 yılında 30 farklı uygulama geliştiricisiyle toplantı yaptığını düşünüyoruz. Bu toplantıda App Store üzerinden ücretli uygulama satışlarının ciddi miktarda azaldığı ve gelirlerde süreklilik meydana gelmediği gibi konulara değinilmiş. Abonelik sistemiyle ise bu soruna bir çözüm getirilmek amaçlanıyor. Size göre abonelik veya tek seferlik ödeme sistemlerinden hangisi daha başarılı?


Posted from my blog with SteemPress : http://blogiatr.com/2018/08/14/app-store-abonelik-sistemine-gececek/

Coin Marketplace

STEEM 0.72
TRX 0.10
JST 0.076
BTC 57788.23
ETH 4445.11
BNB 624.09
SBD 7.12