Düşünmək və anlamaq

in #steempress3 years ago


 

Salam dostlar bugün düşüncə və ağlın rolu haqqında düşündüm. Bu haqda nələrdə yazmaq istədim. Düzdür deyə bilərsiz ki artıq məqalə tapmırsan və belə bir məqalə yazmağa can atdın. Vallah nə deyim. Başqa əlacım yox idi :). Bu məqaləni yazaraq bəzi fikirlərimi də sizə çatdırmış olaram.

Maraqlı düşüncələr maraqlı fikirlər doğrar. Maraqlı fikirlər reallaşanda isə çox maraqlı icraatlar ortaya çıxar. Buna görə də.düşünməyin və ağlın qədrini bilmək lazımdır.

Heç kim özü ilə fəxr etməsin ki mən çox ağıllı biriyəm deyə. Çünki səndən də ağıllılar ola bilər və səm bu düşüncənə görə qabaqlarda çox peşman ola bilərsən. Bunu nəzərə alaraq düşüncənin fayda və ziyanları haqqında da geniş bir məqalə yazacağam. Məqalələr bir birini izləyən və mənalı tempdə davam edəcək. Bir sıra sıxıntılar var düzdür. Lakin bu sıxıntılar da tezliklə düzələr inşallah.


Posted from my blog with SteemPress : https://alfren.000webhostapp.com/2019/04/dusunm%c9%99k-v%c9%99-anlamaq

Coin Marketplace

STEEM 0.27
TRX 0.05
JST 0.038
BTC 36066.79
ETH 2387.30
USDT 1.00
SBD 3.71