Panulaan ng Diwa # 5 - Piko (Larong Pilipino)

in #steemph3 years ago (edited)

Inspiration/Inspirasyon

I feel lucky to have been born in the early 80's. Growing up in the late 80's until the mid-90's in the Philippines, not a lot of homes had access to computer games, much less internet connection. Our games to pass the time as kids were mostly done outside and are quite physical too. I hardly see the games of our age being played, if anything they are being studied in Physical Education classes. I don't know about you but games are much more fun being played than being read about. This series of poetry written in our vernacular is aimed at immortalizing my fond memories playing the many Filipino games of our age.
Mapalad akong ipinanganak nang dekada otsenta. Habang lumalaki sa huling bahagi ng 80's hangang kalagitnaan ng 90's sa Pilipinas, bibihira lamang ang may laro sa computer o keneksyon sa internet. Ang aming mga laro ay karaniwang sa labas at pisikal. Bibihira ko nang makitang nilalaro ang mga ito, karaniwan na lang pinagaaralan sa klase. Ang mga larong ito ay mas masayang laruin kaysa pagaralan mula sa mga aklat. Ang seryeng ito ng mga tulang isinulat ko sa wikang Filipino ay naglalayong panatiliing buhay ang masasaya kong alaala tungkol sa mga larong Pilipino ng aming panahon.
               

Image Source: Mark Vincent Aposaga Flickr, CC BY 2.0

Piko - Larong Pilipino

Ang batong kalsada'y aming guguhitan,
Gamit ang piraso ng pasong basag na.
Pinutol na sanga kung sa lupa naman,
Diinan ang marka upang di mabura.

Pambatong palapad ay pumili ka na,
Ihagis sa guhit ng ika'y mauna.
Kumandirit, lumakad, at tumalon ka,
Tumapak sa linya at matataya na.

Mauna sa dulo ay syang iyong plano,
Balik sa simula pagkatapos nito.
Hanga't may lakas pa tuloy lang ang laro,
Hindi titigilan hangang sa mapalo.

Markahan ang bahay at magpadamihan.
Bahay ng may bahay di pwedeng tapakan,
Lakasan ang lundag at saka laktawan.
Pag nagkatatlo na'y para nang ayawan.

Mga mananalo'y magkakapit-kapit,
Bubuka ng konti't sadyang mang-iipit.
Ang talunan nama'y susuot sa pundya,
Gumagapang na nga'y pagtatawanan pa.

Sort:  

It's so nostalgic to remember the 80's when we are playing the traditional games like the harangang-taga which in my opinion is the most exciting Filipino next to "tag" or what we call here Moro-moro, played with two teams with equal members with both teams with a Home. We also played an invented game we called huyo as my cousin called it, a mix of a golf and piko.

Agree Arnold. It's more fun playing those physical games that requires actual human interaction unlike the online and computer games of today. We too liked altering the game rules every now and again when we were children. Huyo sounds fun. :-)

When I was a child, I like to play outside, too. I think, this can help us be in healthy body. I absolutely agree with you, “games are much more fun being played than being read about”.

The game in the photo and in the video are quite similar to the games we had here. I especially like to play the game in the video. I had a lot of fun with my friends!

Thanks so much for sharing. These can remind me to good memories in playing games during my childhood, too. ;)

Glad you liked it @tangmo. I think our countries really have lots in common.

Ah! I do really think so. And that’s really great! ;)

Ang ganda Sir ng tula :)
Sobrang linaw ng pagkaka describe mo sa laro na yan :)
Dinala mo kami pabalik sa nakaraan :)

It really feels good reminiscing old days!