bato bato sa langit tamaan ang puwet.!!!

in #steemph2 years ago


galing ang larawan

wag kang mag astang magaling?
di lahat ng bagay ay alam mo?

wag kang subrang mapag mataaas
pareho lang tayo..
kumakain ka? kumaain din ako?

wag kang mapag husga?
lahat tayo ay di perpikto.

wag mong subrang mahalin
ang sarili mo.
dahil di mo makikita ang kalahagahan ng iba.

wag kang subrang apiktado
sa mga bagay na wala kanamang kuniksyun.
wag kang subrang ipal
wala ka namang dapat koniksyun dun sa kanila.

steemit.png