Ulan

in #steemph3 years ago

Oh Damayan mo ako sa gabi
Sabayan mo pa ng patak ng ulan
Kahit kaylan akoy iyong dinadamayan
Akala ko di mo ako madadampian

Bawat patak mula sa kalangitan
Sadyang di mo ako hinahayaan
Ikaw lang tanging di nangiiwan
Mahiwaga at tila may kababalaghan

Sa damdaming sugatan at luhaan
Bakit mo laging sinasabayan
Isa ba itong senyales na dapat ko ng tigilan
O binibigyan mo ako ng ibayong kalakasan

Ako'y mapalad at sa bawat karimlam
Pinapasaya mo ako sa iyong ulan
Na kahit basa na sige lang
Masaya akong iyong dinadamayan
-makatang singkit-IMG20180207215329.jpg![04.jpgreceived_10154901030120755.png

Sort:  

Congratulations @flabbergast-art! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes received

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

By upvoting this notification, you can help all Steemit users. Learn how here!

Coin Marketplace

STEEM 0.16
TRX 0.03
JST 0.038
BTC 10460.30
ETH 343.66
USDT 1.00
SBD 0.96