Gökyüzünde bir aralık bir yol🌈

in steemix •  7 months ago  (edited)


Selamlar steemit kullanıcıları sizlere bir akşam üzerinin güneş batımı ile oluşan bir doğa mucizesini paylasmak istedim. Sanki gökyüzü bulutlara bir aralık açmak istemişçesine uzanan bir yol .
Bu mucizevi manzarayı uzunca izledim ve sonra sizlerle de paylaştim.. Benim kadar etkilenirmisiniz bilmiyorum ben baktikça hayallere bile kapıldım 😄⛵�
Sevgilerimle .

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Çok güzel yakalamışsınız.