Xəzərlərin xaqanı Xasday ben Şapruta məktubu.

in #steemix2 years ago (edited)

Xəzərlərin xaqanı Yosef ben Aaronun Kordoba xəlifəsinin xarici işlər katibi Xasday ben Şapruta məktubu. Xaqan burada Türklərin nəsəbindən, Yafəsin nəslindən filan gəldiyini qeyd edir, oğlanların adını çəkir.

Ümumiyyətlə bu Yafəs məsələsini hətta elmi məqalələrdə də görürük, ciddi mənbə kimi paylaşılır. Bir xatırlatma edək - dini əfsanələr, rəvayətlər elmi mənbə sayıla bilməz. Orta əsr xristian yazarları Toqarmanı ermənilərin əcdadı (Haykın atası) sayırdı. Gürcülər isə Qafqaz xalqlarının əcdadı sayırdı. İndi bizimkilərin yazılarında hətta ermənilərlə bunun üstündə dava düşdüyünü də görürəm. Etməyin, eləməyin.

Tarixi faktlarda saxlamalıyıq, dini əfsanələr fərziyyə səviyyəsində belə deyil. Sadəcə əfsanədir. 2018-ci ildə yaşayırıq.Xəzərlərin xaqanı Xasday ben Şapruta məktubu..jpg

Sort:  

Congratulations @vasifalibeyli ! You received a 15% upvote from @kryptoniabot & @kryptonia for your task of 1004 SUP Today.

Remember to receive votes from @kryptoniabot

Run a task on Kryptonia.*Join free here Kryptonia Account
Use the tags KRYPTONIA or SUPERIORCOIN in your Steemit post.

Delegate to the Kryptonia Upvote by clicking links: 10SP , 50SP , 100SP , 500SP , 1000SP

Due to an increased amount of tasks, we have changed up the voting power to evenly spread out the Upvote amount.