Kripto Para Dünyasında Son Durum

in #steemix6 years ago

Arkadaşlar herkese merhaba;

Son 7-8 aydır kiripto para dünyası çöküşte ayı sezonu bir geldi gitmek bilmiyor tabi bu durum hem steemit kullanıcılarını hemde kripto para ile ilgilenen tüm insanların moralini bozuyor.

Geçen hafta arkadaşımla konuştum BTC asla 6000 doların altına düşmez düşürmezler dedi bu hafta 5100 dolara kadar düştü şimdi o arkadaş 5000 doların altına düşmez diyor :) ama grafikler böyle devam ederse ilk olarak 4800 doları gösteriyor.

Sonu ne olur bilinmez ama benim bildiğim her inişin bir çıkışı her çıkışın da bir inişi vardır. Kripto para dünyasında trade yapıyorsanız sabır göstere bilen soğuk kanlı olan bir yapıya sahip olmalısınız o düştü hemen sat bu çıktı hemen al yaparsanız zarar edersiniz ben denedim ve baya zarar ettim o yüzden girmeyin derim :)

Bir atasözü var koşan ata binilmez diye :) ben hangi coin yükselişe geçse alıyordum ve ben alınca düşüyordu :) sonra taktik değiştim sinyal değerlendireyim dedim ama beklemeyi sevmediğim için aldığım coin bir iki gün stabil kalınca bu yükselmez deyip satıyordum ben satınca şahlanışa geçiyordu :) bu dünya bana göre değilmiş :)

Sizde gerekli araştırmaları yapmadan benim gibi atlamayın derim ve herkese hayırlı kandiller diyerek yazıma son veriyorum. :)

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by mehmet from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Congratulations @mucar38! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.27
TRX 0.12
JST 0.031
BTC 67738.65
ETH 3810.43
USDT 1.00
SBD 3.74