AGOUTİ (AGU) Coin ve İnsani Yardım Teşkilatı

in #steemix6 years ago

Arkadaşlar herkese merhaba;

Bundan birkaç ay önce twitter'da dolaşırken altcoinlere baktığım esnada ilginç bir altcoin dikkatimi çekti. İsmi Agouti olan bu coin Ademi Merkeziyetsiz İnsani Yardım amacıyla oluşturulmuş bir blockchain, amaçları dünyanın herhangi bir yerinde ihtiyaç sahibine arada bulunan formaliteleri veya ihtiyacına ulaşmasını engelleyen her türlü prosedürleri aşarak direkt olarak yardım sağlamayı hedefliyorlar.

Arkadaşlar sizlere sitelerine göz atmanızı öneririm buraya http://https://agouti.io/ linki birakıyorum. Ayrıca whitepaper türkçe olarak bulunuyor okumak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

Agouti twitter sayfası: https://twitter.com/agouticoin buradan takip edebilirsiniz.

Agouti coin bizlerden herhangi bir para talep etmiyor sadece destek olmamızı bekliyor. Ayrıca Ademi merkeziyetsiz yardım kuruluşunun nasıl yardım edebileceği konusunda fikirlerinizi bekliyor. Şu an crex24 borsasında işlem görüyor ve fikirlerini belirten herkese agu coin dağıtıyorlar.

Ademi merkeziyetsiz bir yardım kuruluşu nasıl yardım edebilir?

Öncelikli olarak hangi konularda yardım yapılabileceğini belirtmek istiyorum. Bana göre dünyamızın en büyük sorunu çocuklarımıza iyi bir gelecek sağlayamamasıdır. Dünyanın birçok yerinde açlık çeken veya savaş ortasında kalıp eğitim göremeyen çocuk bulunmaktadır. Bu problemi ilk hedef olarak belirleyip Suriye, Irak veya karışıklıkların ve çatışmaların devam ettiği bölgelerde yaşayan çocukların açlık ve eğitim gibi problemlerinin çözülmesi amacıyla finansmanı Agouti coin gibi ademi merkeziyetsiz yardım kuurluşunca sağlanan güvenli yaşam alanları inşaa edilerek faaliyete geçirilmedir. Neden ademi merkeziyetsiz yardım kuruluşu? Çünkü yardım faaliyetlerinin finans edilmesi işine insan girdiği anda o kişinin duygularınında girdiğinin hepimiz farkındayız. Özellikle yardım faaliyetlerinde farklı duygular işin içerisine girince amacına ulaşmaktan öte zararlara neden olabiliyor. İlk olarak geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı kurtararak başlayabiliriz.

İkicinci olarak dünyanın birçok yerinde hasta ve yaralı insanlar tedaviye ihtiyaç duymaktadır. Özellikle Afrika kıtasında doktor bulamadığı için basit hastalıklar yüzünden binlerce hatta milyonlarca insan ölmekte. Hasta yoğunluğunun fazla olduğu bölgere büyük hastaneler daha az bölgelere küçük muayenehaneler ve bu bölgelere ulaşamayacak durumda olanlar için gezen araçlı muayenehaneler kurularak tedaviye muhtaç insanlara yardım götürülebilir. Günümüzde yardım kuruluşları bunları yapmakta yetersiz kaldığı ortadadır. Bu yüzden Ademi merkeziyetsiz yardım kuruluşları önderliğinde bu açık kapatılarak sağlık yardımı her insana ulaşabilir.

Üçüncü olarak kadınların zarar görmesini engellemek amacıyla onlara sığınma ve korunma sağlayan onların gıda ve her türlü ihtiyaçlarına karşılık verebilecek alanlar oluşturmak. Dünyamızda özellikle yaşadığım bölgede erkek üstünlüğüne inanış oldukça fazla bu nedenle kadınlar her zaman ikinci plana konmakta ve bütün insani haklarından tecrit edilerek yaşanması güç bir ortamda yaşamaya zorlanmaktadır. Darp veya cinsel istismar gün geçtikçe azalması gerekirken daha fazla artmaktadır. Bu durumlar göz önüne alındığında bizleri dünyaya getiren annelerimiz yani kadınlarımız daha çok korunmayı hak ediyorlar. Finansmanı ademi merkeziyetsiz kuruluşlarca karşılanarak inşaa edilecek yaşam alanları dünyaya gelmemize vesile olan ve hayatlarımızı onlara borçlu olduğumuz annelerimizi yani kadınları korumaya yardımcı olacaktır.

Daha fazla fikir ve daha fazla yardım edilecek durumlar var ancak kendimce en kritik olanları belirttim ve devamını arkadaşlarımdan bekliyorum. Bu projeyi sağlayan herkese çok teşekkür ederek yazıma son veriyorum. okuduğunuz için teşekkür ederim.

Kaynak
Kaynak

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by mehmet from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Güzel bir makale olmuş ve konusuda çok iyi ellerinize sağlık

teşekkür ederim :)

Coin Marketplace

STEEM 0.27
TRX 0.12
JST 0.031
BTC 67738.65
ETH 3810.43
USDT 1.00
SBD 3.74