TAVUK CİĞER KAVURMA

in #steemix4 years ago


Merhaba steemix kullanıcıları bugün sizlerle hem çok pratik hemde lezzetli bir tarif paylaşmak istedim. Umarım sizler de beğenirsiniz Çok teşekkür ediyorum.

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.06
JST 0.025
BTC 22671.21
ETH 1566.35
USDT 1.00
SBD 2.51