TAVUK CİĞER KAVURMA

in #steemix3 years ago


Merhaba steemix kullanıcıları bugün sizlerle hem çok pratik hemde lezzetli bir tarif paylaşmak istedim. Umarım sizler de beğenirsiniz Çok teşekkür ediyorum.

Coin Marketplace

STEEM 0.39
TRX 0.07
JST 0.050
BTC 41920.96
ETH 3101.85
USDT 1.00
SBD 4.64