TATLI BIR MİSAFİR

in #steemix4 years ago (edited)

IMG_20150424_110843.jpg
Merhaba steemit dostlaŕım bugün tatlı birsokak köpeği ile karşılaştım çok açıkmıs ve susamıştı Güzelce karnını doyurdum.lütfen onlara yardım etmekten erinmeyelim . Bu dünya sadece bizim değil onlarında oldugunu unutmayalım ve yardım edelim. Ki hayat yaşanılır hale gelsin .

Sort:  

Ellerinize yüreğinize sağlık.

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.06
JST 0.027
BTC 23177.13
ETH 1591.13
USDT 1.00
SBD 2.57