SAHİL KENARINDA ÇAY KEYFİ😀😀

in #steemix4 years ago (edited)

20180719_201659.jpg
Merhaba steemit dostlarım bugün sizlerle deniz kenarında çay molası anı mı paylaşmak istedim . Eğer biraz dinlenmek isterseniz mutlaka sahil kenarında bir çay molası verin.O denizin kokusu martıların sesi insana çok iyi geliyor.

Sort:  

nice article

Bu güzel görsele denizin hissettirdiklerini biraz daha uzun cümlelerle desteklerseniz daha başarılı olacağınızı düşünüyorum.

Coin Marketplace

STEEM 0.23
TRX 0.06
JST 0.028
BTC 22846.02
ETH 1630.54
USDT 1.00
SBD 2.74